برگزاری همایش تخصصی ملی ماساژ

یکشنبه , 21 آبان 1396

همایش تخصصی ملی ماساژ در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار میگردد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تنیس: انستیتوی کار آفرینان پدیده ماساژ با همکاری ادراه کل امور ورزشی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و انجمن ملی ماساژ ایران در نظر دارد همایش تخصصی ملی ماساژ به همراه دورههای آموزشی کوتاه مدت با رویکرد ورزش ، سلامت و کارآفرینی 26 بهمن ماه در تهران برگزار نماید.

همایش تخصصی ملی ماساژبا رویکرد ورزش ،سلامت و کار آفرینی همراه با کارگاه های آموزشی با ارائه گواهی حضور در همایش و گواهینامه ماساژ رفلکسولوژی در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار میگردد.

دانشجویان پزشکی ،پرستاری،تربیت بدنی و تکنسین های انجمن های ملی ماساژاز تخفیف ویژه بهرمند میشوند.