مسئولان فدراسیون کشورمان با حسین اکبری پیشکسوت تنیس دیدار کردند

چهارشنبه , 13 دی 1396

مجید شایسته ، رئیس فدراسیون تنیس کشورمان به همراه سایر مسئولان به دیدار حسین اکبری رفتند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تنیس: مسئولان فدراسیون تنیس کشورمان با حضور در منزل حسین اکبری ، از قهرمانان و پیشکسوتان تنیس کشور دیدن کردند.

در این دیدار مجید شایسته رئیس فدراسیون تنیس کشورمان ، فیروز افخمی رئیس كميته تنیس پيشكسوتان، قاسم کردی مدیر مالی و منابع انسانی فدراسیون ، حسین متولی سرپرست هيات تنيس استان تهران ، محمود انتظاري سرپرست دبیری هيات تنيس استان تهران ، تقی اکبری، صدیقه اکبری و حسین اکبری از پيشكسوتان تنيس حضور داشتند.